CARDET to jedno z wiodących centrów badawczo-szkoleniowych we wschodnim rejonie Morza Śródziemnego, posiadające globalne doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów, zarządzania nimi, prowadzeniu szkoleń i e-learningu. CARDET brał udział w wielu projektach dotyczących edukacji osób dorosłych i edukacji zawodowej w takich dziedzinach jak znajomość zagadnień finansowych, innowacyjność i przedsiębiorczość. Członkowie zespołu i zarządu centrum to przedstawiciele europejskich i światowych instytucji zajmujących się edukacją wyższą, centrów szkoleniowych i organizacji międzynarodowych, posiadający szeroką wiedzę na temat sektora edukacji osób dorosłych. CARDET promuje sprawiedliwość społeczną i społeczny postęp. Centrum dysponuje międzynarodowym zespołem ekspertów, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji osób dorosłych, w opracowywaniu programów nauczania, przedsiębiorczości społecznej, kształcenia zawodowego, myślenia projektowego, innowacyjności, badań edukacyjnych, ewaluacji oraz rozwoju zasobów ludzkich. Członkowie zespołu CARDET brali udział w ponad 100 projektach w ponad 30 krajach, z których część realizowano przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, firmy Microsoft, Commonwealth of Learning, międzynarodowych agencji i rządów na całym świecie.

 

Partner Website: www.cardet.org