Innovation in Learning Institute (ILI) skupia się na promowaniu i realizowaniu innowacyjnych procesów w nauce, dydaktyce, szkoleniach i rozwoju umiejętności. Innowacje te powinny mieć charakter systemowy i powinny uwzględniać zasadnicze procesy zmian demograficznych, technologicznych i społecznych.

ILI to część Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg (FAU), drugiego co do wielkości uniwersytetu w Bawarii. Instytut monitoruje trendy społeczne od 1976 roku, a to doprowadziło do rozwoju następujących obszarów badawczych, które znalazły swoje odzwierciedlenie w realizowanych projektach: uczenie się przez całe życie i w każdych okolicznościach, równy dostęp do edukacji, rozwój umiejętności nauczycieli, zapewnianie jakości oraz ewaluacja i kształtowanie systemów edukacyjnych. Od 1986 roku ILI bierze udział w projektach europejskich dotyczących edukacji wspieranej przez technologię. Obecnie ILI zatrudnia ok. 30 badaczy i trenerów specjalizujących się w różnych dziedzinach.

ILI realizowała bardzo wiele projektów europejskich, krajowych i regionalnych w roli partnera i koordynatora. Ponadto Instytut odpowiada za organizację nauki zdalnej na uniwersytecie Friedrich-Alexander-Erlangen-Nürnberg i opracowywanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych na potrzeby uczelni oraz dla takich grup docelowych jak dzieci, uczniowie, nauczyciele i osoby starsze.

 

Partner Website: http://www.ili.fau.de/