Oxfam Italia wchodzi w skład międzynarodowej konfederacji 17 organizacji współpracujących z partnerami i społecznościami lokalnymi w ponad 90 krajach. Jedna trzecia ludzkości żyje w biedzie. Celem Oxfam jest zmiana takiego stanu rzeczy i mobilizacja ludzi do walki z biedą. Na całym świecie Oxfam pracuje nad rozwojem praktycznych, innowacyjnych sposobów walki z biedą, a także dalszym rozwojem ludzi dotkniętych biedą. Ratujemy ludzi i pomagamy im w odbudowie życia. Ponadto prowadzimy kampanie społeczne, w których głos osób biednych jest słyszany i ma wpływ na lokalne i globalne decyzje. Oxfam aktywnie współpracuje z różnymi organizacjami, szczególnie tymi, które pracują na rzecz defaworyzowanych kobiet i mężczyzn, by położyć kres nierównościom powodującym biedę.

 

Partner Website: www.oxfamitalia.org