Uniwersytet w Salamance, założony w 1218 roku i będący jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie, to dziś nowoczesny uniwersytet europejski, otwarty na każdą dziedzinę wiedzy (socjologia, biomedycyna, nauki humanistyczne, eksperymentalne i formalne), aktywnie angażujący się na arenie międzynarodowej, czego dowodem są zarówno obowiązujące umowy o współpracę zawarte z ponad 300 instytucjami na całym świecie, jak i udział pracowników naukowych uczelni w wielu międzynarodowych projektach i inicjatywach.

W ramach projektu VALUE USAL reprezentuje Research GRoup on InterAction and eLearning (GRIAL). GRIAL to oficjalna, stała grupa badawcza, która od Junta de Castilla y León otrzymała tytuł Doskonałej Grupy Badawczej. Na jej czele stoi Francisco José García Peñalvo, profesor Wydziału Informatyki. Grupa tworzy interdyscyplinarny zespół, którego członkowie specjalizują się w różnych dziedzinach, od teleinformatyki po dydaktykę, informatykę, filozofię, lingwistykę itp., jak również eksperci w zarządzaniu projektami. GRIAL to także część Uniwersyteckiego Instytutu Studiów Edukacyjnych (IUCE). Poprzez działalność IUCE, GRIAL opracowuje szereg akcji badawczych i szkoleniowych związanych z innowacjami dydaktycznymi i metodologicznymi, na przykład w zakresie nowych technologii i umiejętności informatycznych. W ostatnich latach zainteresowania badawcze GRIAL dotyczyły zarówno czysto technicznych studiów w dziedzinie informatyki, jak i metod oraz modeli nauczania w edukacji zdalnej. Od 2008 roku, badania grupy skupiają się na rozwoju ekosystemów technologicznych w taki sposób, aby można wprowadzać aspekty międzykulturowe do edukacji formalnej i nieformalnej (http://2016.teemconference.eu/). Wiele działań grupy dotyczyło opracowania i realizacji mentoringu w różnych kontekstach (szkolnych, akademickich, zawodowych), adresowanych także do grup zagrożonych porzuceniem szkoły bądź wykluczeniem społecznym.

 

Partner Website: grial.usal.es