Oxfam Italia wchodzi w skład międzynarodowej konfederacji 17 organizacji współpracujących z partnerami i społecznościami lokalnymi w ponad 90 krajach. Jedna trzecia ludzkości żyje w biedzie...

Uniwersytet w Salamance, założony w 1218 roku i będący jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie, to dziś nowoczesny uniwersytet europejski, otwarty na każdą dziedzinę wiedzy (socjologia, biomedycyna, nauki humanistyczne, eksperymentalne i formalne)...

SAN to prywatna uczelnia z siedzibą w trzecim co do wielkości mieście w Polsce, założona przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w styczniu 1995 r. Obecnie Akademia kształci ok. 16 tysięcy studentów. SAN oferuje studia doktoranckie...

Innovation in Learning Institute (ILI) skupia się na promowaniu i realizowaniu innowacyjnych procesów w nauce, dydaktyce, szkoleniach i rozwoju umiejętności. Innowacje te powinny mieć charakter systemowy i powinny uwzględniać...

CARDET to jedno z wiodących centrów badawczo-szkoleniowych we wschodnim rejonie Morza Śródziemnego, posiadające globalne doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów, zarządzania nimi, prowadzeniu szkoleń i e-learningu.

The F. Mochi school is placed in the municipalities of Montevarchi and Laterina, but it has an extensive area that covers over the municipalities of Bucine, Pergine Valdarno and Civitella in Val di Chiana.