The European Commission has just released a report with important data on teaching languages at schools in Europe.

During the 2016 - 2017 school year, Santa Catalina Primary School in Salamanca developed the project “Santa Catalina por el mundo”.

Niniejszy newsletter zawiera informacje na temat projektu VALUE oraz najświeższe wiadomości dotyczące pracy i działań partnerów.

Download the transnational report to read about the needs around multilingualism in partner countries.

VALUE jest projektem unijnym, którego celem jest wspieranie szkół w rozwoju procesu kształcenia i jego rezultatów, przez wdrażanie metod i praktyk związanych z wielojęzycznością. VALUE oferuje zestaw narzędzi i zasobów pozwal...

Niniejszy newsletter zawiera informacje na temat projektu VALUE oraz najświeższe wiadomości dotyczące pracy i działań partnerów.