ZOBACZ, NA CZYM MOŻE POLEGAĆ WYSTAWA WIELOJĘZYCZNA

Nasz projekt ma promować nowe spojrzenie na język i wielojęzyczność, zachęcać do emocjonalnego zaangażowania w dialog międzykulturowy, dzielenia się wielojęzycznym doświadczeniami, wzajemnej empatii. Wystawa wielojęzyczna proponuje 4 ścieżki edukacyjne o zróżnicowanej tematyce, dotyczącej szerokiego zagadnienia wielojęzyczności. Wystawa wielojęzyczna w szczególności:

  • przedstawia w interesujący sposób informacje dostosowane do różnych grup wiekowych uczniów (uczniowie w wieku od 6 do 14 lat);
  • proponuje nauczycielom materiały dydaktyczne i pomysły na aktywności edukacyjne związane z wielojęzycznością, możliwe do wykorzystania w pracy z uczniami; przykłada wagę do meta-refleksji lingwistycznej;
  • buduje doświadczenia wielojęzyczności, które wzmacniają motywację uczniów do głębokiego poznawania tego tematu;
  • pozwala na uruchomienie wszystkich kanałów sensorycznych oraz wspiera przetwarzanie komunikatów różnego typu (wizualnych, dźwiękowych, tekstowych).