Opracowanie, adaptację i transfer innowacyjnego modelu pracy nad wielojęzycznością w europejskich systemach edukacyjnych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych (również w klasach).

Pomoc w rozwoju zawodowym nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów przez opracowanie i wdrożenie szkolenia z edukacji wielojęzycznej i wykorzystywania mediów cyfrowych w kształceniu międzykulturowym.

Rozwój innowacyjnych i spersonalizowanych metod pedagogicznych promujących sukces edukacyjny uczniów ze środowisk imigranckich, z uwzględnieniem znaczenia różnorodności kulturowej i językowej, oraz wykorzystania mediów cyfrowych.

Promowanie aktywnego uczestniczenia rodzin imigranckich w kształceniu swoich dzieci w kraju goszczącym, ze szczególnym uwzględnieniem promocji wartości dziedzictwa językowego i kulturowego.