Wzrost prestiżu zawodów związanych z nauczaniem.

Poprawę jakości dydaktyki w szkołach.

Zwiększenie partycypacji społecznej.

Szersze wykorzystanie innowacyjnych metod promowania wielojęzyczności przez szkoły w krajach partnerskich i UE.

Poprawa realizacji potrzeb szkolnych poprzez wdrożenie projektu VALUE w krajach partnerskich i w całej UE.

Zacieśnienie współpracy szkół i organizacji edukacyjnych w temacie wielojęzyczności.

Większe wsparcie dla wielojęzyczności w szkolnych systemach edukacji krajów partnerskich i w całej UE.

Szersze wykorzystanie innowacyjnych metod i modeli związanych z wielojęzycznością na obszarze całej UE.

Zwiększenie zaangażowania rodzin i docelowo – społeczności lokalnych w promocję zagadnienia wielojęzyczności w edukacji.