VALUE jest projektem unijnym, którego celem jest wspieranie szkół w rozwoju procesu kształcenia i jego rezultatów, przez wdrażanie metod i praktyk związanych z wielojęzycznością. Finansowany jest przy wsparciu Komisji Europejskiej i zakończy się w 2017 roku. VALUE oferuje zestaw narzędzi i zasobów pozwalających włączyć wielojęzyczność do edukacji formalnej i promować jej wartość.

Projekt VALUE przygotuje metody i narzędzia dostosowane do nauczania szkolnego, które ułatwią uczniom o międzykulturowych korzeniach używanie zarówno języka nauczania z kraju pobytu, jak i języka z kraju pochodzenia, na różnych poziomach kompetencji. Metodologia, narzędzia i wzorce działania (interaktywne techniki nauczania, technologie teleinformatyczne, narracja interaktywna/digital storytelling) będą miały formę propozycji gotowych do włączenia do programów szkolnych, by poprawić dostęp do edukacji i uzmysłowić wartość różnorodności w szkołach. Jednym z rezultatów projektu będzie również interaktywna platforma dostępna dla wszystkich organizacji zainteresowanych wielojęzycznością z Unii Europejskiej i spoza niej.